SterkStaaltje | Gedrag is méér dan je ziet

Sterk Staaltje Begeleiding

Intro tekst

Je wilt je professionaliseren, hebt behoefte aan nieuwe inspiratie, je wilt je verdiepen of hebt behoefte aan maatwerk voor jou of je team? Dan zit hier vast een passende training bij! Staat die voor jouw organisatie er niet bij? Dan ontwikkelen wij hem graag op maat!

Gedrag is méér dan je ziet

In het onderwijs worden we geconfronteerd met leerlingen die ‘uitdagend’ of ‘ongewenst’ gedrag vertonen. Het is van groot belang dat we beseffen dat gedragsproblemen niet alleen te wijten zijn aan de leerling. En dat we door tactvol te handelen een antwoord kunnen hebben op dit gedrag.

De tactvolle docent verplaatst zijn of haar aandacht direct van het (lastige, storende of ongewenste) gedrag van de leerling naar de betekenis die erachter schuilgaat. Dit vraagt om een scherp bewustzijn van wat zich hier en nu afspeelt, van wat dit betekent en wat het van je vraagt als leraar.

In deze workshop brengen we de pedagogische opdracht van de leraar in kaart en leer je hoe je oplossingsgericht om kan gaan met lastig gedrag. Welke theorieën jou hierbij kunnen helpen? Aan de hand van praktische situaties en eigen casussen gaan we zo concreet mogelijk aan de slag met verschillende voorbeelden van lastige situaties. Door te ervaren wat werkt, wordt jouw pedagogisch handelen versterkt (pedagogische tact).