SterkStaaltje | Interculturele communicatie

Sterk Staaltje Begeleiding

Intro tekst

Je wilt je professionaliseren, hebt behoefte aan nieuwe inspiratie, je wilt je verdiepen of hebt behoefte aan maatwerk voor jou of je team? Dan zit hier vast een passende training bij! Staat die voor jouw organisatie er niet bij? Dan ontwikkelen wij hem graag op maat!

Interculturele communicatie

Ben jij je bewust van de (verschillende) normen, waarden, opvattingen en gebruiken van de ouders van je leerlingen? Ben jij je bewust van de invloed van cultuur op de interpretatie van een gesprek? Hoe is dit van invloed op non-verbaal gedrag.

Tijdens de workshop maken we kennis met het begrip ‘interculturele competenties’ en ontdekken we welke (sociale) vaardigheden je daarvoor nodig hebt als docent. Voor een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten is het belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van hun invloed op het gesprek. We gaan in op de vraag hoe we de interculturele communicatie in tienminutengesprekken effectiever kunnen laten verlopen tussen allochtone ouders en autochtone leerkrachten. We zullen daarnaast praktisch aan de slag gaan met eigen casuïstiek en de trainingsacteur.