SterkStaaltje | Oplossingsgericht Coachen

Sterk Staaltje Begeleiding

Eigen regie?

Hoe geef je jongeren zoveel mogelijk regie in eigen hand? En welke technieken kun je inzetten om jongeren te helpen bij hun stappen naar de toekomst?

Uitgaan van oplossingsmogelijkheden

Oplossingsgericht coachen heeft als doel om de zelfredzaamheid van jongeren te bevorderen. Een belangrijk kenmerk is dat je als professional uitgaat van de oplossingsmogelijkheden, vaardigheden en ideeën (krachtbronnen) van de jongere zelf.  Door het stellen van de goede vragen wordt de jongere uitgedaagd om in beweging te komen richting de zelf geformuleerde stip op de horizon.

Aan de slag

Tijdens deze training leer je de basisprincipes en -houding van een oplossingsgerichte coach kennen en vertalen naar de eigen praktijk.  Je leert oplossingsgerichte coachtechnieken kennen maar vooral ook toe te passen. Met informatie, voorbeelden, praktische handvatten en nuttige tools ga je aan de slag met oplossingsgerichte oefeningen en technieken.

SterkStaaltje is van betekenis geweest voor