SterksStaaltje | Training

Sterk Staaltje Begeleiding

Trainingen

Je wilt je professionaliseren, hebt behoefte aan nieuwe inspiratie, je wilt je verdiepen of hebt behoefte aan maatwerk voor jou of je team? Dan zit hier vast een passende training bij! Staat die voor jouw organisatie er niet bij? Dan ontwikkel ik hem graag op maat!

Feedback geven & Vragen stellen

Als docent kunnen we feedback geven op het resultaat, proces en de randzaken. Alleen is effectieve feedback geven niet altijd eenvoudig. Mensen zijn bang om de ander te kwetsen. Twijfelen aan je eigen oordeel, wat zal de ander wel niet van mij denken, zijn allemaal innerlijke oordelen die feedback geven moeilijk kunnen maken. Wat is effectieve feedback? Welke vormen van feedback zijn er? Hoe geef je als docent effectieve feedback? Tijdens deze training gaan we aan de slag met verschillende soorten vragen en verschillende niveaus in het leerproces.

Moeilijke gesprekken met ouders

(Startende) Leerkrachten en pedagogisch medewerkers komen in hun dagelijks werk met kinderen regelmatig situaties tegen waarin het belangrijk is dat ouders betrokken worden. Ook zijn ze het eerste aanspreekpunt voor ouders. Van hen wordt verwacht dat zij in een vaak chaotische en emotionele situatie de kalmte kunnen bewaren en met ouders in gesprek gaan en hen de juiste route wijzen. Daarom zijn een goede voorbereiding, kennis van zaken en de juiste communicatieve vaardigheden van groot belang. In deze workshop ervaren we hoe je communiceert tijdens een moeilijk gesprek. Er komen verschillende praktijksituaties en –voorbeelden voorbij en we oefenen met een professionele trainingsacteur.

Omgaan met conflicten & agressie

Je zit er niet op te wachten, maar conflicten zitten nu eenmaal in een klein hoekje. En dan wordt samenwerken en resultaat behalen een moeizame klus. Maar conflicten leveren ook energie op, vooral als je ze op een constructieve manier weet op te lossen. Bijt je je vast of loop je liever een blokje om? We oefenen conflicthantering en passen daarbij de theorie van Leary praktisch toe. Leary liet zien hoe communicatief gedrag een bepaald, vaak voorspelbaar antwoord oproept. Je krijgt inzicht in jouw eigen gedrag en dat van jouw gesprekspartner. We zoomen in op conflictbronnen en het oplossen van conflicten. Jouw eigen gedrag in conflictsituaties staat daarbij centraal. Je ziet met behulp van een trainingsacteur hoe jouw gedrag dat van de ander versterkt en omgekeerd. In deze training leer je andere gedragsopties in te zetten, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken.

Gedrag is meer dan je ziet

Bij opvoeden draait het om ’tact’. Of er nu wordt gesproken over opvoeden in het gezin, op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de voetbalclub of balletclub of op scholen: ’tact’ is nodig in iedere situatie waar sprake is van opvoeden en van opvoeder. Pedagogisch Tact is te formuleren als ‘op het goede moment de juiste dingen doen, óók in de ogen van de leerling’. Dit vraagt om een scherp bewustzijn van wat zich hier en nu afspeelt, wat dit betekent en wat het van je vraagt als leraar. In deze workshop brengen we de pedagogische opdracht van de leraar in kaart we zullen samen reflecteren op de praktijk, juist omdat dit proces iedereen nieuw zicht kan bieden!