SterkStaaltje | Van moetivatie naar motivatie

Sterk Staaltje Begeleiding

Intro tekst

Je wilt je professionaliseren, hebt behoefte aan nieuwe inspiratie, je wilt je verdiepen of hebt behoefte aan maatwerk voor jou of je team? Dan zit hier vast een passende training bij! Staat die voor jouw organisatie er niet bij? Dan ontwikkelen wij hem graag op maat!

Van moetivatie naar motivatie

Werk jij in de klas harder dan je leerlingen? Loop je vaak moe de les uit? Doen je leerlingen niet actief mee? Laten ze in houding en gedrag zien dat ze andere dingen belangrijker vinden, zoals hun mobieltje? Dan is het tijd dat er iets verandert.

Maar bedenk eerst eens wanneer jij zelf actief meedoet.  Wat doe jij in de klas wat ook jou motiveert? Betrek jij je leerlingen al bij het stellen van doelen? Geef je ze invloed over hoe zij die doelen gaan bereiken? Vraag je hen feedback en pas je je lessen daarop aan? Laat je hen samenwerken en van elkaar leren?

In deze workshop gaan we aan de slag met eigenaarschap van de leerling.  Wat zijn basisbehoeften en drijfveren van jongeren? Hoe kunnen we intrinsieke motivatie stimuleren aan de hand van de Zelfdeterminatie theorie van Deci & Ryan? Kortom, aan de slag met het herkennen, begrijpen en ombuigen van motivatieproblemen.