SterkStaaltje | Workshops

Sterk Staaltje Begeleiding

Intro tekst

Je wilt je professionaliseren, hebt behoefte aan nieuwe inspiratie, je wilt je verdiepen of hebt behoefte aan maatwerk voor jou of je team? Dan zit hier vast een passende training bij! Staat die voor jouw organisatie er niet bij? Dan ontwikkelen wij hem graag op maat!

Gesprekken met ouders

Voor (aankomend) professionals zijn gesprekken met ouders soms best een uitdaging. Daarom hebben we een nieuwe workshop ontwikkeld, die helemaal ingaat op communiceren met ouders.

Onze workshop is hierin uniek door onder andere de inzet van een trainingsacteur. Dit is een grote meerwaarde bij het eigen maken van de theorie. Het geeft de mogelijkheid om in een veilige setting te oefenen met gesprekstechnieken en casuïstiek uit de eigen praktijk. In deze workshop is er extra aandacht voor verschillende communicatiestijlen en het omgaan met weerstand.

Puberbrein

Veel docenten zouden er maar al te graag eens een kijkje in nemen. Hoe kan ’t toch dat een smartphone nooit wordt vergeten, maar dat de schoolboeken regelmatig thuis blijven liggen? En hoe krijg je diezelfde studenten wél gemotiveerd voor een vak als economie? En hoe zorg je ervoor dat studenten tijdens een college niet onderuitzakken, maar aan je lippen hangen? Tijdens deze workshop krijg je de meest recente inzichten over de werking van het puberbrein en bekijken we wat dat betekent voor jouw begeleidingsrol.

Van moetivatie naar motivatie

Werk jij in de klas harder dan je leerlingen? Loop je vaak moe de les uit? Doen je leerlingen niet actief mee? Laten ze in houding en gedrag zien dat ze andere dingen belangrijker vinden, zoals hun mobieltje? Dan is het tijd dat er iets verandert.

Maar bedenk eerst eens wanneer jij zelf actief meedoet.  Wat doe jij in de klas wat ook jou motiveert? Betrek jij je leerlingen al bij het stellen van doelen? Geef je ze invloed over hoe zij die doelen gaan bereiken? Vraag je hen feedback en pas je je lessen daarop aan? Laat je hen samenwerken en van elkaar leren?

In deze workshop gaan we aan de slag met eigenaarschap van de leerling.  Wat zijn basisbehoeften en drijfveren van jongeren? Hoe kunnen we intrinsieke motivatie stimuleren aan de hand van de Zelfdeterminatie theorie van Deci & Ryan? Kortom, aan de slag met het herkennen, begrijpen en ombuigen van motivatieproblemen.

Omgaan met conflicten en agressie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque velit odio, iaculis eget gravida quis, pretium et dui. Proin ultrices risus ipsum, ac egestas est mattis et. Donec nec diam felis. Quisque a neque porta, lacinia sapien non, gravida ex. Vivamus vestibulum arcu eget congue euismod. Donec eleifend, lectus quis tempor malesuada, nunc lectus tempus neque, in tempus mauris lorem vel diam.

Gedrag is méér dan je ziet

In het onderwijs worden we geconfronteerd met leerlingen die ‘uitdagend’ of ‘ongewenst’ gedrag vertonen. Het is van groot belang dat we beseffen dat gedragsproblemen niet alleen te wijten zijn aan de leerling. En dat we door tactvol te handelen een antwoord kunnen hebben op dit gedrag.

De tactvolle docent verplaatst zijn of haar aandacht direct van het (lastige, storende of ongewenste) gedrag van de leerling naar de betekenis die erachter schuilgaat. Dit vraagt om een scherp bewustzijn van wat zich hier en nu afspeelt, van wat dit betekent en wat het van je vraagt als leraar.

In deze workshop brengen we de pedagogische opdracht van de leraar in kaart en leer je hoe je oplossingsgericht om kan gaan met lastig gedrag. Welke theorieën jou hierbij kunnen helpen? Aan de hand van praktische situaties en eigen casussen gaan we zo concreet mogelijk aan de slag met verschillende voorbeelden van lastige situaties. Door te ervaren wat werkt, wordt jouw pedagogisch handelen versterkt (pedagogische tact).

Interculturele communicatie

Ben jij je bewust van de (verschillende) normen, waarden, opvattingen en gebruiken van de ouders van je leerlingen? Ben jij je bewust van de invloed van cultuur op de interpretatie van een gesprek? Hoe is dit van invloed op non-verbaal gedrag.

Tijdens de workshop maken we kennis met het begrip ‘interculturele competenties’ en ontdekken we welke (sociale) vaardigheden je daarvoor nodig hebt als docent. Voor een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten is het belangrijk dat leerkrachten zich bewust zijn van hun invloed op het gesprek. We gaan in op de vraag hoe we de interculturele communicatie in tienminutengesprekken effectiever kunnen laten verlopen tussen allochtone ouders en autochtone leerkrachten. We zullen daarnaast praktisch aan de slag gaan met eigen casuïstiek en de trainingsacteur.