Aanbod

Training regievoeren in gesprekken

Welkom bij de training ‘Regievoeren in Gesprekken’ – een essentiële gids voor onderwijs- en zorgprofessionals die streven naar effectieve communicatie en empowerment binnen hun werkcontext. In deze dynamische training ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden om de regie te nemen in gesprekken, met als doel positieve resultaten te bereiken en de betrokkenheid van alle partijen te vergroten. Als onderwijs- en zorgprofessionals staan we dagelijks voor uitdagingen waarbij effectieve communicatie een cruciale rol speelt. Of het nu gaat om het begeleiden van leerlingen met verschillende behoeften, het ondersteunen van collega’s of het communiceren met ouders en verzorgers over complexe situaties – de kunst van regievoeren in gesprekken is van onschatbare waarde. 

Deze training biedt een holistische benadering van regievoering, waarbij we kijken naar zowel de technieken van communicatie als de mindset die nodig is voor succes. Door middel van interactieve werkvormen praktische oefeningen en casuïstiek uit de praktijk, verkennen we strategieën om effectief te luisteren, krachtige vragen te stellen, samen te werken aan oplossingen en duidelijke doelen te stellen in gesprekken. Belangrijk is ook de focus op empathie en respectvolle communicatie, waarbij we streven naar een inclusieve en ondersteunende omgeving voor alle betrokkenen. Of je nu een beginnende professional bent die zijn communicatieve vaardigheden wil versterken, of een ervaren leider die op zoek is naar nieuwe inzichten, deze training biedt waardevolle tools en inzichten die direct toepasbaar zijn in jouw dagelijkse praktijk.

Training omgaan met weerstand

Welkom bij de training ‘Omgaan met Weerstand in Gesprekken’ – een dynamisch programma ontworpen om professionals uit diverse sectoren te ondersteunen bij het effectief navigeren door uitdagende gesprekssituaties. Of je nu werkzaam bent in het onderwijs, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven of een andere sector, weerstand is een natuurlijk onderdeel van communicatie en kan vaak leiden tot stagnatie of conflict als het niet goed wordt aangepakt. Deze training biedt een inzicht in de verschillende vormen van weerstand die kunnen voorkomen in gesprekken, evenals praktische strategieën om ermee om te gaan.  Belangrijk in deze training is de nadruk op empathie, respect en samenwerking. We geloven dat het begrijpen van de achterliggende redenen van weerstand en het creëren van een veilige en ondersteunende gespreksomgeving cruciaal zijn voor het effectief hanteren ervan. Deelnemers worden aangemoedigd om hun communicatieve vaardigheden te verfijnen, inclusief actief luisteren, het stellen van de juiste vragen en het hanteren van emoties, om zo constructieve oplossingen te vinden. Deze training rust je uit met de tools en het zelfvertrouwen om moeilijke gesprekken aan te gaan en positieve verandering te bewerkstelligen.

Training motiverende gespreksvoering

Welkom bij de training Motiverende Gespreksvoering – een krachtig programma ontworpen om professionals uit diverse vakgebieden te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden om anderen te inspireren en te begeleiden naar positieve verandering. Of je nu werkzaam bent in de gezondheidszorg, het sociaal werk, de educatieve sector of een ander domein waarin menselijk contact centraal staat, motiverende gespreksvoering biedt een effectieve benadering om mensen te ondersteunen bij het verkennen en versterken van hun motivatie voor gedragsverandering. Deze training is gebaseerd op de principes van empathie, samenwerking, zelfbepaling en het versterken van intrinsieke motivatie. Door middel van interactieve werkvormen, rollenspellen en praktische oefeningen leren deelnemers de essentiële vaardigheden van motiverende gespreksvoering te integreren in hun professionele praktijk. We verkennen hoe effectieve communicatie, het stellen van open vragen, reflectief luisteren en het verhelderen van ambivalentie kunnen worden ingezet om de motivatie en het vertrouwen van cliënten, patiënten, studenten of andere individuen te vergroten. Of het nu gaat om het bevorderen van gezond gedrag, het stimuleren van zelfmanagementvaardigheden, het ondersteunen van leerprocessen of het faciliteren van verandering in andere levensgebieden, motiverende gespreksvoering biedt een flexibele en veelzijdige benadering die kan worden toegepast in verschillende contexten. Belangrijk in deze training is de nadruk op het creëren van een ondersteunende en respectvolle gespreksomgeving, waarin de autonomie en eigenwaarde van de gesprekspartner worden gerespecteerd en versterkt.

Training verbindende communicatie

Welkom bij de training Verbindende Communicatie voor Zorg- en Onderwijsprofessionals – een unieke gelegenheid om de kracht van empathie, begrip en samenwerking te ontdekken binnen jouw professionele context. Deze training is speciaal ontworpen voor zorg- en onderwijsprofessionals die streven naar effectieve communicatie die verbindingen creëert en positieve resultaten oplevert.

In de wereld van zorg en onderwijs is communicatie van onschatbare waarde. Of je nu werkt met patiënten, studenten, collega’s of families, het vermogen om op een verbindende en respectvolle manier te communiceren is essentieel voor het creëren van een ondersteunende en inclusieve omgeving. Tijdens deze training verkennen we de kernprincipes van verbindende communicatie, zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg. We leren hoe we empathie kunnen tonen, onze gevoelens en behoeften kunnen uiten op een niet-oordelende manier, en effectief kunnen luisteren naar anderen.  Belangrijk in deze training is het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving, waarin deelnemers worden aangemoedigd om openhartig te zijn en van elkaar te leren. 

Training oplossingsgericht werken

Welkom bij de training Oplossingsgericht Coachen – een inspirerend programma dat professionals uit diverse vakgebieden de kracht van positieve verandering laat ontdekken. De essentie van oplossingsgericht coachen ligt in het geloof dat iedere persoon de capaciteit heeft om zijn eigen oplossingen te vinden voor uitdagingen en obstakels. In deze training leer je hoe je deze innerlijke kracht kunt ontgrendelen en hoe je anderen kunt begeleiden bij het identificeren van hun doelen en het vinden van concrete stappen om deze te bereiken. Onze trainingen zijn interactief en hands-on, met een mix van theoretische inzichten, praktische oefeningen en casuistiek uit de praktijk.

We verkennen de basisprincipes van oplossingsgericht coachen, zoals het stellen van doelgerichte vragen, het verkennen van uitzonderingen op problemen en het benutten van sterke punten en hulpbronnen. Belangrijk in deze training is het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin deelnemers vrijelijk kunnen experimenteren en leren.

Deze bedrijven gingen u voor: